Foreningen Go! er en ideell forening og sosial entreprenør lokalisert i Trondheim men med ubegrenset geografisk arbeidsområde som skal stimulere til frivillig og idealistisk arbeid. I Trondheim har vi en rekke lokale aktiviteter ikke minst rettet mot skoler og bedrifter, men vi vil gjerne inspirere til aktiviteter og innsamling til prosjektets formål andre steder. Ta gjerne kontakt.

Go! skal være teknisk arrangør av prosjektet Norway-India-Bikeathon og forskjellige sideprosjekter som bidrar til å skape opperksomhet om barns rettigheter generelt og barns rett til å bli hørt. Go! vil også samle penger til tiltak for barn. Med unntak av transaksjonskostnader skal 100 % av innsamlet beløp gå til et hjem for sårbare barn.

Virksomheten er åpen for alle som har lyst til å delta.

Styre

Turid Stenseth, styreleder

Kjetil Utne, nestleder

Sissel Slettum Bjerke, styremedlem

Marion Størseth, styremedlem

Ole Jørgen Belboe, styremedlem

Atle Eftedal Sunde, styremedlem

 

Foreningen GO! er registrert i Frivillighetsregisteret.

Organisasjonsnummer: 820421442

 

Vipps:

# 513789

 

Bankkonto nr:

4212 35 60323

IBAN-nummer NO0542123560323

SWIFT/BIC for SpareBank 1 SMN

SPTRNO22

Regnskapsfører:

Økonomi og Regnskapspartner AS

Revisor:

Orkla Revisjon AS

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab