Redd Barnas uoffisielle kortversjon av FN’s barnekonvensjon finner du her.

Norway-India-Bikeathon har et spesielt fokus på paragraf 12 som i kortversjon lyder:

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

 

Her finner du informasjon om barnearbeid og CWC’s syn på barneabeid. The Concerned for Working children (CWC) er en samarbeidspartner for Norway-India-Bikeathon.

I denne artikkelen skriver Kavita Ratna fra CWC om barns rett til å bli hørt av lokale myndigheter: Childrens impact on local governance_Kavita Ratna

Og her er en rekke andre dokumenter for spesielt interesserte:

Children and the New World – Nandana Reddy

Social Movements-Children as agents of change

Organising for peace

Have we asked the Children-discussion paper_IWGCL

9. No. 12_ Right to be heard

1. No. 20_ Adolescents

The Concerned for Working Children (CWC) ble i 2012 nominert til Nobels fredspris for sitt arbeid for at barn skal bli hørt av storingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Gunn Karin Gjul og Andre Oktay Dahl, og ble på nytt nominert i 2013 og 2014.

 

 

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab