Har du lyst til å bidra som frivillig?

Foreningen Go og Norway-India-Bikeathon trenger frivillige for å lykkes i arbeidet med å skape oppmerksomhet om barns rettigheter. Alle er velkommen og du kan bidra med det du vil så mye eller lite du vil.

Vi trenger blant annet dette:

Digital gerilja

Vi vil være synlig i sosiale media. Er du en erfaren bruker av sosiale media som Facebook, Instagram, Twitter eller Youtube eller du er flink til å redigere bilder og video trenger vi din hjelp. Send en e-post til norwayindiabikeathon@gmail.com.

Aktiviteter i nabolaget

Vil du arrangere aktiviteter i nabolaget til inntekt for sårbare barn, for eksempel en vandring, en sykkeltur eller en guidet tur med lokalhistorie? På samme måte som barn arrangerer salg til inntekt for Redd Barna ønsker vi å inspirere til fysisk aktivitet i alle former. Send en e-post til norwayindiabikeathon@gmail.com.

Skoleaktiviteter

Er du en forelder, lærer eller skoleelev oppfordrer vi deg til å lese mer her om hva skolen eller klassen din kan gjøre. Norway-India-Bikeathon kan integreres i undervisningen, være tema for en innsamlingsaksjon eller en sykle til skolen-kampanje.

Bedrifter og grupper

Kan du samle opptil 10 stykker på jobben, i nabolaget eller foreningen din som setter seg sm mål å sykle like langt som Kjetil tilsammen? Og samtidig gi et bidrag til sårbare barn. Les mer her.

Noe annet du kan eller vil gjøre?

Hvis du har en annen ide for hva du kan eller vil gjøre, sett i gang, eller ta kontakt på norwayindiabikeathon@gmail.com. I

Ingen trenger tillatelse for å gjøre noe. Sett igang!

Og husk Mahatma Gandhis ord:

«Be the change that you want to see in the world.» 

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab