Kjetil Utne (1955) vil sykle fra Norge til India (nesten 11.000 km) i perioden 17. juli til 6. desember 2018. Turen går gjennom følgende land: Norge, Sverige, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan og India.

Reisen gjennomføres for å lære om folks hverdag, spesielt om barn og unges situasjon. Ikke minst ønsker jeg å å skape oppmerksomhet om barns rettigheter inkludert barn og unges rett til å bli hørt.

Barn har både en moralsk og juridisk rett til å medvirke i alle beslutninger i saker som angår dem. FN’s barnekonvensjon, ratifisert i 1990, beskriver tre typer rettigheter som gjelder barn og unge: Beskyttelse mot alle slags trusler, tilgang på grunnleggende goder som utdanning og medvirkning i beslutninger som angår dem.

Jeg vil gjerne møte barn, unge og voksne og lære om hverdagen til folk som bor langs hele ruta jeg skal sykle.

Bli gjerne med å sykle sammen med meg noen kilometre. Ta gjerne kontakt med meg på e-post:

norwayindiabikeathon@gmail.com

www.facebook.com/NorwayIndiaBikeathon/

eller når du ser meg på veien.

 

Gi et bidrag: Et hjem som gir barn verdighet og omsorg

Foreningen Go! og Norway-India-Bikeathon vil samle penger til et å utvikle og drifte et tilbud for alternativ barneomsorg som den indiske barnerettsorganisasjonen The Concerned for Working Children (CWC) driver på sitt senter Namma Bhoomi i Sør-India. Systemet som er satt opp i mange land for å ta vare på barn som trenger omsorg og beskyttelse er ofte nedverdigende og har fratatt barna verdighet og omsorg.

CWC’s Namma Bhoomi campus kan huse over hundre barn som kommer fra en svært vanskelig bakgrunn. Tilbudet som er utviklet her har fått mye ros både i India og andre land. Det er et tilbud som ivaretar barnas verdighet og behov for beskyttelse, gir dem omsorg og empati samtidig som de blir herre over eget liv.

Dette barnesenteret vil ikke bare hjelpe de hundre barna som til enhver tid bor der og de tusener som besøker senteret. Senteret er et forbilde som påvirker både lokale og sentrale myndigheter og som andre kan lære av. Det er et senter som tar barnas rettigheter på alvor og rett og slett er et hjem for barn.

Se Kavita Ratna fortelle om hva pengene går til (engelsk)

Start den 17.juli 2018 i Trondheim kl 1500 fra Gamle Bybro/Bakklandstorget

Starten fra skjer fra Gamle Bybro/Bakklandstorget og vil bli høytidelig markert. Møt opp når starten går. Bli gjerne med på sykkel en liten strekning. Eller helt til Stjørdal som er første stopp. Eller kanskje du slår følge underveis når du ser meg på veien?

 

Tidsplan

19.aug Chisinau, Moldova

22.aug Odessa, Ukraina

26.aug Avgang båt til Batumi

29.aug Ankomst Batumi, Georgia

1.sep Tblisi, Georgia

4.sep Jerevan, Armenia

10.sep Tabriz, Iran

17.sep Teheran, Iran

8.okt Taftan (Grense Pakistan)

18.okt Faisalabad

23.okt Grense Pakistan/India

15.nov Mumbai

25.nov Ankomst Kundapur/Namma Bhoomi

1.des Avreise namma Bhoomi

6.des Ankomst Bangalore

 

Det tas forbehold om endringer.

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab