Mange har bidratt med stort og smått, og det er umulig å huske alle. Men dette er et forsøk på å nevne de fleste som har bidratt til å realisere Norway-India-Bikeathon. Flere navn kmmer etterhvert.

Uten finansielle sponsorer ville det vært umulig å gjøre dette. Bengt hos Trønderenergi var den første som viste meg tillit. Senere kom Torbjørn hos TOBB, Eli og Rolf Jarle hos Sparebanken Midt-Norge og Kolbjørn hos Selmer Holding. I det siste har også Hege hos Trøndertaxi stilt opp.

Men mange har også stilt opp med gratis produkter og tjenester. Arvid hos Social Grab tok for eksempel kontakt og tilbød seg å lage disse nettsidene og fikk hjelp av Joacim og Ole. De koblet meg også med Eigil hos ØR-partner hvor Kristin hjelper oss med regnskap og økonomi. Og via Egil kom også Orkla Revisjon på laget slik at alle som gir penger til dette prosjektet kan stole på at alt skjer i ordnede former og at gaver kommer frem til de som skal ha pengene.

Jeg har et fantastisk styre med meg under ledelse av min bystyrekollega Turid. Forøvrig har Sissel, Ole Jørgen, Atle, Marion, Erling og Andrea deltatt i styrearbeidet.

I fotoprosjektet har Ahmet og Anette tatt ansvar og med Trine som fotofaglig ansvarlig.

 

 

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab