Det finnes mange måter du kan støtte Norway-India-Bikeathon på økonomisk. Men det vi kan love er at hundre prosent av det du bidrar med kommer frem (med unntak av transaksjonskostnader). Ingen som er engasjert i prosjektet mottar lønn, og regnskapsfører og autorisert revisor sørger for at alt skjer i ordnede former.

Nederst på denne siden finner du mer om hva pengene går til.

Slik kan du donere penger:

 • Vipps:   # 513789
 • Bankkonto nr: 4212 35 60323
 • Utenfor Norge: IBAN-nummer NO0542123560323SWIFT/BIC for SpareBank 1 SMNSPTRNO22
 • Betaling med kort: 
  Processing ...
  USD
  1 USD = 8 NOK or 0,9 EURO.

Noen tips:

 •  Se her for noen tips om hvordan din skole kan bruke Norway-India-Bikeathon i undervisningen samtidig som dere bidrar til å støtte prosjektet økonomisk og stimulerer elevene til å sykle mer. Skoleklasser kan registrere seg og konkurrere med India-syklisten Kjetil om å sykle like langt tilsammen.
 • Bedrifter, arbeidsplasser, lag og foreninger oppfordres til å være med på «stafetten». Alle slags grupper kan konkurrere med India-syklisten Kjetil om å sykle like langt tilsammen og samtidig støtte prosjektet økonomisk.
 • Bruk www.spleis.no til å starte din egen innsamlingsaksjon. Arranger et lite lokalt sykkelløp, en byvandring i nabolaget med guiding, en basar, en konsert osv og la inntektene gå til Norway-India-Bikeathon.

Dette går pengene til: 

Et hjem som gir barn verdighet og omsorg

Bidrag til Norway-India-Bikeathon vil gå til å utvikle og drifte et tilbud for alternativ barneomsorg som den indiske barnerettsorganisasjonen The Concerned for Working Children (CWC) driver på sitt senter Namma Bhoomi i Sør-India. Systemet som er satt opp i mange land for å ta vare på barn som trenger omsorg og beskyttelse er ofte nedverdigende og har fratatt barna verdighet og omsorg.

CWC’s Namma Bhoomi campus kan huse over hundre barn som kommer fra en svært vanskelig bakgrunn. Tilbudet som er utviklet her har fått mye ros både i India og andre land. Det er et tilbud som ivaretar barnas verdighet og behov for beskyttelse, gir dem omsorg og empati samtidig som de blir herre over eget liv.

Dette barnesenteret vil ikke bare hjelpe de hundre barna som til enhver tid bor der og de tusener som besøker senteret. Senteret er et forbilde som påvirker både lokale og sentrale myndigheter og som andre kan lære av. Det er et senter som tar barnas rettigheter på alvor og rett og slett er et hjem for barn.

Se Kavita Ratna forklare hva pengene skal gå til (engelsk).

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab