Swedish

 

Kjetil Utne (f. 1955) kommer att cykla från Norge till Indien (mer än 10.000 km) under perioden juli-december 2018. Resan går genom följande länder: Norge, Sverige, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Iran, Irak, Pakistan och Indien.

 

Jag genomför resan för att få lära mig mer om människors vardag längs hela den sträcka jag kommer att cykla. Särskilt om barns och ungdomars situation -deras rättigheter och möjligheter att bli hörda.

 

Barn har både en moralisk och juridisk rätt att medverka i alla beslut som angår dem. FNs barnkonvention, ratificerat 1990, beskriver tre typer av rättigheter som gäller barn och ungdomar: Beskyddande mot alla slags hot, tillgång till grundläggande rättigheter (som utbildning) och medverkan i beslut som angår dem.

 

Barn som vuxna –följ gärna med och cykla tillsammans med mig några kilometer. Ta gärna kontakt med mig per e-post

 

norwayindiabikeathon@gmail.com

 

www.facebook.com/NorwayIndiaBikeathon/

 

eller när ni ser mig längs vägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab