Barns rett til å bli hørt, en av barnekonvensjonens tre grunnpilarer, utgjør grunnmuren til dette fotoprosjektet. Barn og unge opptil 18 år fra 12 land fra Norge til India vil få utlevert et kamera og bedt om å ta bilder av det de måtte ønske. Ved hjelp av bildene vil barna vise frem hva de er opptatt av, hva og hvem som er viktig for dem, og hvilken hverdag de har. Barna som tar bilder blir også spurt om å svare på tre spørsmål som er utformet av Ungdommens bystyre i Trondheim.

Utstilling

Det planlegges en utstilling av bildene i Olavshallen i Trondheim i august-september 2019. Etter utstillingen vil det være mulig å kjøpe bildene. Utstillingen vil være åpen for alle, men skoleklasser vil bli invitert spesielt. Vi håper skoleelevene vil samtale om det de har sett etterpå. For å spre utstillingen utenfor Trondheim vil bildene også bli tilgjengelig på internett.

Barn og unge i Trondheim (skoleklasser) vil også bli involvert i utvelgelsen av bildene som skal vises.

Bok

Målet er at bildene også skal publiseres i bokform. Denne boka vil også inneholde historier fra Norway-India-Bikeathon og tekst og synspunkter fra de unge som har tatt bildene.

Både utstillingen og boka er avhengig av økonomisk støtte fra forskjellig hold.

Henvendelser om dette prosjektet kan rettes til prosjektlederne:

Anette Ljosdal Havmo: anette.l.havmo@ntnu.no

Ahmet Karais:   akarais84@gmail.com

Fotofaglig ansvarlig er Trine Melhuus

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab