Sammen med Selco Foundation har Trondhjem Rotary Klub finansiert omlegging til fornybar strøm fra solcellepanel i Namma Bhoomi. Dette er et ressurssenter for The Concerned for Working Children som blant annet inneholder et hjem for over hundre barn. Første fase er ferdigstilt. Fase to og tre, som også inkluderer skolen Namma Nalanda vil igangsettes om ikke lenge.

Installasjonen av solcellepanel sparer CWC for strømutgifter og gir en ren og stabil strømforsyning.

Mange besøker Namma Bhoomi og bringer med seg kunnskapen om solcelleenergi til hjemplassen. Namma Nalanda har en elektrikerklasse som har vært med på installasjonen av solcellepanelene samtidig som de blir ambassadører for fornybar solcelleenergi når de er ferdige med skolegangen.

Nettsiden er utviklet og designet av SocialGrab